--- > (Mü’min) kullarıma söyle: (Kâfirlere) en güzel (söz) ne ise, onu söylesinler.. ( İsra-53)